Symptomskjema OQ-45

De fleste som går i terapi kan kjenne på magefølelsen om terapien fungerer eller ikke, spesielt når det er snakk om kortere terapiforløp og klart avgrensede problemer. Men desto mer kompleks og mangfoldige problemene er, og desto lengre man har behov for å gå i terapi, desto vanskeligere kan det være å vurdere effekten av terapien - fordi endringene skjer langsomt. Derfor kan det være nyttig å bruke et objektiv mål som måler endringer i symptomer og forteller oss om du får mer, mindre eller ingen endring i symptomer over tid. Et hyppig brukt skjema til dette er "Outcome Questionnaire-45". Det er utviklet med tanke på å vurdere utfall av terapi, og består av 45 spørsmål med 5 svar-alternativer fra "aldri" til "alltid". Spørsmålene er oversatt til norsk. Jeg anbefaler de fleste som går til meg over noe tid å fylle ut dette skjemaet jevnlig. Det optimale er å fylle det ut til hver time, men det går også fint an å tolke resultatene om man fyller det ut f.eks. hver 3. eller 5. time.

Hvordan fungerer det?

Du kan få skjemaet av meg fysisk, å krysse av med en penn før timen, eller du kan fylle det ut online på denne linken. Du vil få en ID-kode av meg som identifiserer deg, og må krysse av på alle svaralternativer før du kan sende inn skjemaet. Om du synes noen spørsmål er vanskelige å svare på, kryss av for det som virker mest riktig, noter deg spørsmålet og ta det opp med meg i neste time, så finner vi ut av det. Du får ikke resultatene fra skjemaet øyeblikkelig, da de først må skåres. Skjemaet er ikke ment til utredning og ei heller særlig egnet til å si noe om deg som person, det er simpelthen et mål på hvordan dine psykiske symptomer har vært den siste uka. Derfor gir det oss mest verdi når det blir fylt ut mange ganger over tid, slik at vi kan se på utviklingen. Forskning antyder at det å bruke slike skjema er assosiert med bedre utfall av terapi, dette kan nok være fordi det gir terapeuten kontinuerlig objektiv feedback på prosessen. Dersom vi ser en gradvis reduksjon i symptomer så er vi på riktig spor. Og i de tilfellene der vi ikke oppnår en ønsket effekt innen rimelig tid kan skjemaet gjøre oss oppmerksom på dette raskt, slik at vi kan vurdere hva som er den optimale veien videre for at du skal bli frisk.