Foreldreveiledning - en nøkkel til barnets psykiske velvære

Foreldre står overfor en rekke utfordringer når det gjelder å støtte barnets psykiske helse. I en tid der psykiske helseproblemer blant barn er økende, trenger stadige flere foreldre veiledning hos psykolog ved ulike stadier i barnets utvikling. Foreldreveiledningen fokuserer ikke bare på å hjelpe barnet, men også på å styrke foreldreferdigheter generelt og familiens samspill for å skape et trygt, støttende og utviklende miljø. Det kan være en verdifull ressurs for å styrke familiens samspill og støtte barnets psykiske helse. Ved å fokusere på foreldrene som nøkkelen til barnets trivsel, kan denne tilnærmingen både gi en umiddelbar hjelp, men også verktøyene som er nødvendige for å håndtere fremtidige utfordringer.

Foreldreveiledning tar sikte på å hjelpe foreldre med å forstå og møte behovene til barnet sitt på en måte som fremmer positiv psykisk helse. Jeg vil samarbeide med dere omkring å forstå barnets plager og utvikle strategier for å håndtere utfordrende situasjoner og skape et støttende hjemmemiljø. Dette skreddersyr vi sammen ut i fra de utfordringene dere har. Bak barnets symptomer finnes nesten alltid en historie vi kan forstå, og når vi forstår den kan vi lettere hjelpe dem. Noen ganger vil problemene i barnet også kaste lys på ting som er vanskelige for foreldrene, for eksempel foreldres emosjonelle problemer, hva slags foreldre de selv vokste opp med, o.l., og det kan være nyttig å nøste opp i sammen med en psykolog. Mange foreldre ønsker at jeg skal prate direkte med barnet, og i noen sammenhenger er det selvfølgelig nyttig, men min tilnærming legger i stor grad vekt på å styrke foreldrenes ressurser isteden, da disse kan påvirke barnet mye mer enn hva f.eks. en time i uka hos psykolog kan gjøre for barnet. 

Styrking av Foreldreferdigheter: En sentral del av foreldreveiledning er å styrke foreldrenes ferdigheter i å håndtere barnets adferd og emosjonelle behov. Dette kan omfatte kommunikasjonsferdigheter, grensesetting, og strategier for å håndtere konflikter på en konstruktiv måte. Noen ganger vil foreldrenes egne vansker rundt emosjoner komme til syne, og man kan finne motivasjon til å jobbe litt med seg selv for å bli en litt bedre forelder. 

Familiedynamikk: Jeg vil forsøke å hjelpe dere med deres familiedynamikk ved å identifisere og adressere eventuelle underliggende problemer. Dette kan inkludere utforsking av familiens kommunikasjonsmønstre og løsning av eventuelle konflikter som kan påvirke barnets trivsel, forstå hva slags roller man tar i ulike situasjoner, samspill mellom søsken, m.m. 

Å Fremme Emosjonell Utvikling: Foreldreveiledningen har som mål å hjelpe foreldre med å forstå og støtte barnets emosjonelle utvikling. Foreldre er i en unik situasjon til å hjelpe sitt barn, og å gi foreldre verktøyene er ofte effektivt, fordi de er så mye sammen med sine barn sammenlignet med f.eks. å gi barnet terapi. Dette innebærer å hjelpe foreldre med hvordan de kan støtte barnet med i uttrykke følelser på en sunn måte og gi dem verktøyene de trenger for å håndtere stress og angst.

Foreldreveiledning kan ta mange former, avhengig av familiens behov. Som regel vil jeg ønske å ha møter med begge foreldre til stede, men noen ganger er det nyttig å ha samtaler med foreldrene separat også. Dersom barnet har moderate til alvorlige problemer er det riktig å også involvere BUP slik at barnet får en utredning og den hjelpen de kan tilby, men mange jeg snakker med har allerede mottatt den hjelpen de kan der, og ønsker fortsatt veiledning.