Intensiv Dynamisk Korttidsterapi 

ISTDP er en metode som ble utviklet av den iransk-canadiske psykiateren Habib Davanloo (f. 1927) fra 1960-tallet. På denne tiden var tradisjonell psykoanalytisk terapi dominerende, og dette er en tilnærming som kan ta veldig lang tid. Derfor var det lange ventelister med pasienter som ikke fikk hjelp, og mange terapeuter var interesserte i å finne tilnærminger som kunne korte ned ventelistene. Som mange andre terapeuter forsøkte Davanloo's å skape en raskere versjon av psykoanalyse, som er utviklet på Freuds teorier om psykiske lidelser. Noe som kjennetegnet Davanloo spesielt var hans detaljerte video-analyse av terapi. Gjennom å analysere videoopptak av terapi over mange år, begynte han og andre kolleger å identifisere hva som så ut til å hjelpe pasientene mest. Fortsatt pleier terapeuter med forankring i ISTDP å ta opp timer på video, bl.a. for lettere å fange opp hva som står i veien for bedring. 

Sentralt i ISTDP er antakelsen om at undertrykte følelser gir opphav til angst og psykologiske forsvar som fører til symptomer.  I praksis er det mange nyanser ved denne teorien, men poenget er at for at pasienter skal få det bedre trenger de hjelp til å møte og tåle sine egne følelser og bearbeide eventuelle emosjonelle konflikter. Pasienter kan altså både trenge hjelp med å "åpne opp" og med det å "tolerere" å kjenne følelsene uten å bli overveldet av angst. I ISTDP hjelper psykologen pasienten aktivt med dette. Pasienter varierer både i emosjonell kapasitet og grad av defensivitet, og ingen to pasienter er like. Derfor blir terapien skreddersydd til hver pasient ut i fra hva slags hjelp de trenger her og nå. For de som sliter mest med emosjonell kapasitet, jobber man med å gradvis utvide kapasiteten slik at de blir i stand til å prosessere sine følelser. Dette kalles det graderte formatet av ISTDP. For de som sliter mest med å la seg engasjere i terapien, er problemet at de har ubevisste forsvar som forhindrer dem i å være nær i relasjoner, og de trenger en sterk og tydelig utstrakt hånd fra psykologen for å klare å åpne seg og gjøre seg tilgjengelige for terapi, slik at de kan få hjelp med det som skaper trøbbel på innsiden.

Intensiv

Intensiteten ligger i at terapeuten inntar en aktiv rolle, og at man forsøker å hjelpe pasienten til å arbeide med sine følelser og forsvar på sin høyeste kapasitet. I noen tilfeller kan det være at terapeuten vil virke svært utfordrende for å hjelpe pasienten å ta i bruk alle sine ressurser. 

Psykodynamisk

Psykodynamisk henviser til teorien om at psykiske lidelser forårsakes av ubevisste følelser og forsvarene for å håndtere disse følelsene, som regel med opphav i erfaringer og relasjoner fra tidlig i livet. Den psykodynamiske forståelsen av sinnet har røtter til Sigmund Freuds teorier, og har har blitt videreutviklet og modernisert med nyere vitenskap som bl.a. tilknytningsteori og nevrovitenskap. 

Korttidsterapi

Denne metoden har sitt utspring i fra psykoanalytisk terapi, men der tradisjonell psykoanalyse som regel er en svært langvarig prosess med f.eks. tre timer i uka i mange år, så etterstreber man i ISTDP å gjøre prosessen så rask som overhodet mulig. Dette betyr ikke at alle terapiene nødvendigvis er veldig korte, og noen kan fortsatt trenge opptil flere år med ukentlig terapi for å få varige resultater.

 Ressurser