Hvem?

Jeg er utdannet psykolog fra profesjonsstudiet i psykologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), og har bred erfaring fra blant annet akuttpsykiatri, poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten og privatklinikk. Jeg startet min private praksis i 2018 og har siden hatt et svært eksplisitt fokus på å utvikle mine ferdigheter slik at flest mulig av de jeg hjelper kan bli helt fri fra sine psykiske plager, og ikke trenge å lære seg å leve med hemmende symptomer. Som terapeut er jeg varm, autentisk og ivaretakende ovenfor mine klienter, men vil også være tydelig når det trengs. Jeg møter folk med både små og store problemer, og vil gjøre alt jeg kan for å forstå og hjelpe deg å oppnå dine ønsker og mål med å gå i terapi. Psykoterapi anser jeg som både en kunst og ett håndverk man aldri blir ferdig utlært i, og jeg arbeider derfor kontinuerlig med å kvalitetssikre og utvikle mine terapeut-ferdigheter, med blant annet ukentlig kollegial veiledning og månedlig deltakelse på nasjonale og internasjonale seminarer og utdanninger for psykologer. 

Hvordan?

Min tilnærming til terapi er mest informert av psykodynamiske metoder. Psykodynamiske metoder baserer seg på at våre tanker, følelser og atferd påvirkes mye av indre krefter og følelser vi som regel ikke er bevisste, og noen ganger kan de være relatert til viktige opplevelser og relasjoner fra våre liv. Terapien kan ha som mål å bringe ubevisste konflikter og følelser opp til overflaten slik at de kan forstås, bearbeides og integreres, noe som kan føre til symptomlette, personlig vekst og endring. Jeg er spesielt inspirert av en terapimodell kalt ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi)ISTDP har blitt utviklet i siden 1960-tallet og har blitt dokumentert effektiv som behandling for et vidt spekter av ulike psykiske lidelser, symptomer og relaterte psykosomatiske plager.

Jeg tilpasser min tilnærming til hver enkelt klients ønsker, behov og forutsetninger: Noen av mine klienter ønsker bare noen å prate med om livets utfordringer og veivalg, om å finne motivasjon og energi, hvordan å få relasjoner til å fungere eller vansker knyttet til noe vondt som har skjedd dem. De fleste sliter med ulike former for angst eller depresjon, ofte knyttet til ting som pågår eller som har skjedd dem tidligere i livet. Typiske plager kan være lite energi, indre uro, tankekjør, nedstemthet, lav selvfølelse, panikkanfall, livskriser, søvnproblemer, utbrenthet, sinneproblemer, somatiske plager uten medisinsk forklaring (hodepine, anspenthet, irritabel tarm, m.m.), pågående konflikter, avhengighet, samlivsbrudd, vanskelig sorg, og mye mer.

Du trenger ikke å forberede deg på å gå i terapi, bare kom som du er så finner vi raskt ut om dette er noe for deg.

Hvor lenge?

Hvor lang tid man bruker på å oppnå sine mål med terapi kommer an på hva slags plager man har, hva slags endring man er ute etter, og hvor godt vi klarer å gjøre terapien effektiv for deg. Et kort terapiforløp hos en psykolog er ca. 10-20 timer. Dette er et typisk forløp for avgrensede problemer. For mer kompliserte og varige problemer kan mer tid være nødvendig. Vi vil fortløpende vurdere om du får det du ønsker ut av terapien. Noen trenger bare hjelp til å komme seg ut av en aktuell krise, men ikke noe mer, og dette kan ofte oppnås innen en kort tidsramme. På en generell basis kan jeg si at de fleste jeg møter i privat praksis har god nytte av ca. 5-50 timer. Her er en artikkel som tar for seg spørsmålet om hvor lenge man bør gå i terapi for å få mest ut av det. 

Hvor ofte?

Det kan være krevende å gå i terapi. Min erfaring er at desto mer vilje og motivasjon man klarer å legge i det, desto mer kan man få ut av det. De pasientene som virker å få mest ut av det er de som går ukentlig, gjerne til et fast tidspunkt, og som tydelig prioriterer terapien og prosessen de er i for å få det bedre. Forskning antyder at best effekt oppnås med ukentlige timer. I privat praksis kan dette bli vanskelig for noen som følge av økonomi eller andre andre forpliktelser. Derfor pleier mange å starte med ukentlige timer, og eventuelt gå over til 45, 60 eller 90 min annenhver uke etter hvert. Hvordan man responderer på terapi kan fortelle hva slags timer som passer best for den enkelte: Noen trenger lengre tid på å komme i gang, og har utbytte av lengre timer. Andre sliter med at de lett blir overveldet og sliten, og strever med å holde fokus i f.eks. 90 min. Dette finner vi fort ut av. 

Bilde av privat venterom, kontoret, inngangen og terapeuten