Terapeut og Terapi

Hvem?

Jeg er utdannet psykolog fra profesjonsstudiet i psykologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), og har erfaring fra akuttpsykiatri, poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten og privatklinikk. Som terapeut er jeg varm og ivaretagende ovenfor mine klienter. Jeg har bred erfaring med klienter med både store og små problemer, og vil forsøke å hjelpe deg å oppnå dine ønsker og mål med å gå i terapi. Om du ikke er helt sikker på hva det er så kan vi forsøke å finne ut av det sammen. 

Hvordan?

Jeg bruker evidensbaserte metoder som psykodynamisk terapi og kognitiv atferdsterapi. Jeg spesialiserer meg i en integretiv terapimodell som er utviklet med tanke på å oppnå dype resultater så raskt som mulig ut i fra klientens forutsetninger. Denne metoden kalles ISTDP (Intensiv- korttids-psykodynamisk terapi). ISTDP har blitt utviklet i over 40 år og har vist seg å ha meget god effekt på et bredt spekter av psykiske lidelser og psykosomatiske plager. I ISTDP skreddersys grad av utfordring til hver enkelt klient. Her er en artikkel som gir en god innføring i hva ISTDP går ut på.

Jeg tilpasser min tilnærming til hver enkelt klients ønsker, behov og forutsetning: Mange av mine klienter ønsker bare noen å prate med om livets utfordringer og veivalg, om å finne motivasjon og energi, hvordan å få relasjoner til å fungere eller vansker knyttet til noe vondt som har skjedd dem. Noen sliter med ulike former for angst eller depresjon, ofte knyttet til ting som pågår eller som har skjedd dem tidligere i livet. Typiske plager kan være lite energi, indre uro, tankekjør, nedstemthet, lav selvfølelse, panikkanfall, livskriser, søvnproblemer, utbrenthet, sinneproblemer, somatiske plager uten medisinsk forklaring (hodepine, anspenthet, irritabel tarm, m.m.), pågående konflikter, avhengighet, samlivsbrudd, vanskelig sorg, og mye mer.

Du trenger ikke å forberede deg på å gå i terapi, bare kom som du er så finner vi raskt ut om dette er noe for deg. 

Hvor lenge?

Hvor lang tid man bruker på å oppnå sine mål med terapi kommer an på hva slags plager man har, hva slags endring en er ute etter, og hvor godt vi klarer å gjøre terapien effektiv for deg. Et kort terapiforløp hos en psykolog er ca. 10-15 timer. Dette er et typisk forløp for relativt avgrensede problemer, og innebærer et par timer til klartlegging/utredning, og 5-10 timer behandling, og 1-3 timer med fokus på å få til en god avslutning av terapien. For kompliserte og dyptgående problemer kan langt flere timer være nødvendig. Ofte blir terapien noe avgrenset som følge av hvor mange timer man har råd til og hvor stor motivasjonen er til å jobbe med dypere aspekter ved en selv. Vi vil selvfølgelig fortløpende vurdere om du får det du ønsker ut av terapien. For de som går over noe lengre tid anbefaler jeg at man regelmessig fyller ut et vitenskapelige spørreskjema som gir et objektivt mål på om du får reduksjon i symptomer, dette hjelper oss å vurdere om vi er på riktig spor eller ikke. Noen ønsker hjelp til å komme seg ut av en aktuell krise, men ikke noe mer, og dette kan ofte oppnås innen en kortere tidsramme. På en generell basis kan jeg si at de fleste jeg møter i privat praksis har god nytte av ca. 10-25 timer, og at mange opplever en begynnende effekt etter bare en håndfull timer. 

Hvor ofte?

Det kan være krevende å gå i terapi. Min erfaring er at desto mer vilje og motivasjon man klarer å legge i det, desto mer kan man få ut av det. Forskning antyder at best effekt oppnås med ukentlige timer, men mange går sjeldnere og det går også fint. I starten er det som regel best å gå ukentlig, men mange går siden over til å gå annenhver uke på lengre sikt. For de som går over lengre tid anbefaler jeg noen ganger en gradvis nedtrapping i frekvens, og et par oppfølgingstimer 6-12 måneder etter behandlingslutt. Dette for å legge til rette for varig effekt og for eventuelt å fange opp negative prosesser som kan føre til tilbakefall. 

Priser

01.01.2020

Vurderingssamtale

20 min

450 NOK

Enkelttime (standard)

45 min

1150 NOK

Dobbeltime

90 min

2100 NOK

Enkelttime etter kl. 16.00

45 min

1300 NOK

Dobbeltime etter kl. 16.00

90 min

2400 NOK

Hjemmebesøk/erklæring/epikrise/m.m. 

  • 48-timers avbestillingsfrist (hverdager), uansett årsak.
  • Betal med kort eller få tilsendt månedlig faktura på epost

Etter avtale