Hvem?

Jeg er utdannet psykolog fra profesjonsstudiet i psykologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), og har erfaring fra akuttpsykiatri, poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten og privatklinikk. Som terapeut forsøker jeg å være varm, autentisk og ivaretakende ovenfor mine klienter. Jeg har bred erfaring med klienter med både små og store problemer, og vil forsøke å hjelpe deg å oppnå dine ønsker og mål med å gå i terapi. 

Hvordan?

Min tilnærming til terapi er psykodynamisk og jeg er spesielt informert av en terapimodell som er utviklet med tanke på å oppnå varige resultater så raskt som mulig ut ifra klientens forutsetninger. Denne metoden kalles ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi). ISTDP har blitt utviklet i siden 1960-tallet og kan vise til gode resultater for et bredt spekter av ulike psykiske lidelser, symptomer og andre relaterte psykosomatiske plager. 

Jeg tilpasser min tilnærming til hver enkelt klients ønsker, behov og forutsetninger: Mange av mine klienter ønsker bare noen å prate med om livets utfordringer og veivalg, om å finne motivasjon og energi, hvordan å få relasjoner til å fungere eller vansker knyttet til noe vondt som har skjedd dem. De fleste sliter med ulike former for angst eller depresjon, ofte knyttet til ting som pågår eller som har skjedd dem tidligere i livet. Typiske plager kan være lite energi, indre uro, tankekjør, nedstemthet, lav selvfølelse, panikkanfall, livskriser, søvnproblemer, utbrenthet, sinneproblemer, somatiske plager uten medisinsk forklaring (hodepine, anspenthet, irritabel tarm, m.m.), pågående konflikter, avhengighet, samlivsbrudd, vanskelig sorg, og mye mer.

Du trenger ikke å forberede deg på å gå i terapi, bare kom som du er så finner vi raskt ut om dette er noe for deg. 

Hvor lenge?

Hvor lang tid man bruker på å oppnå sine mål med terapi kommer an på hva slags plager man har, hva slags endring man er ute etter, og hvor godt vi klarer å gjøre terapien effektiv for deg. Et kort terapiforløp hos en psykolog er ca. 10-20 timer. Dette er et typisk forløp for avgrensede problemer. For mer kompliserte og varige problemer kan langt mer tid være nødvendig. Vi vil fortløpende vurdere om du får det du ønsker ut av terapien. Noen trenger bare hjelp til å komme seg ut av en aktuell krise, men ikke noe mer, og dette kan ofte oppnås innen en kort tidsramme. På en generell basis kan jeg si at de fleste jeg møter i privat praksis har god nytte av ca. 20-50 timer. Her er en grundig artikkel som tar for seg spørsmålet om hvor lenge man bør gå i terapi for å få mest ut av det. 

Hvor ofte?

Det kan være krevende å gå i terapi. Min erfaring er at desto mer vilje og motivasjon man klarer å legge i det, desto mer kan man få ut av det. Forskning antyder at best effekt oppnås med hyppigere timer, og jeg anbefaler vanligvis ukentlige timer. I følge noen studier er det mer effektivt å gå to timer i uka i én måned, enn å gå annenhver uke i fire måneder, selv om det er like mange timer. I privat praksis kan dette bli vanskelig grunnet at mange av pasientene er i jobb og/eller har andre forpliktelser og økonomiske hensyn som gjør så hyppig behandling ikke blir hensiktsmessig. Derfor pleier mange å starte med ukentlige timer, og eventuelt gå over til 45, 60 eller 90 min annenhver uke etter hvert. Hvordan man responderer på terapi kan fortelle hva slags timer som passer best for den enkelte: Noen trenger lengre tid på å komme i gang, og har utbytte av lengre timer. Andre sliter med at de lett blir overveldet og sliten, og strever med å holde fokus i f.eks. 90 min. Dette finner vi fort ut av. 

Bilde av privat venterom, kontoret, inngangen og terapeuten