Hvem?

Jeg er utdannet psykolog fra profesjonsstudiet i psykologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), og har erfaring fra akuttpsykiatri, poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten og privatklinikk. Som terapeut forsøker jeg å være varm, autentisk og ivaretakende ovenfor mine klienter. Jeg har bred erfaring med klienter med både små og store problemer, og vil forsøke å hjelpe deg å oppnå dine ønsker og mål med å gå i terapi. 

Hvordan?

Min tilnærming til terapi er psykodynamisk og jeg fokuserer spesielt på en terapimodell som er utviklet med tanke på å oppnå varige resultater så raskt som mulig ut ifra klientens forutsetninger. Denne metoden kalles ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi). ISTDP har blitt utviklet i siden 1960-tallet og kan vise til gode resultater for et bredt spekter av ulike psykiske lidelser og relaterte psykosomatiske plager. 

Jeg tilpasser min tilnærming til hver enkelt klients ønsker, behov og forutsetning: Mange av mine klienter ønsker bare noen å prate med om livets utfordringer og veivalg, om å finne motivasjon og energi, hvordan å få relasjoner til å fungere eller vansker knyttet til noe vondt som har skjedd dem. Noen sliter med ulike former for angst eller depresjon, ofte knyttet til ting som pågår eller som har skjedd dem tidligere i livet. Typiske plager kan være lite energi, indre uro, tankekjør, nedstemthet, lav selvfølelse, panikkanfall, livskriser, søvnproblemer, utbrenthet, sinneproblemer, somatiske plager uten medisinsk forklaring (hodepine, anspenthet, irritabel tarm, m.m.), pågående konflikter, avhengighet, samlivsbrudd, vanskelig sorg, og mye mer.

Du trenger ikke å forberede deg på å gå i terapi, bare kom som du er så finner vi raskt ut om dette er noe for deg. 

Hvor lenge?

Hvor lang tid man bruker på å oppnå sine mål med terapi kommer an på hva slags plager man har, hva slags endring man er ute etter, og hvor godt vi klarer å gjøre terapien effektiv for deg. Et kort terapiforløp hos en psykolog er ca. 10-15 timer. Dette er et typisk forløp for svært avgrensede problemer. For mer kompliserte og varige problemer kan langt mer tid være nødvendig. Vi vil fortløpende vurdere om du får det du ønsker ut av terapien. Noen trenger bare hjelp til å komme seg ut av en aktuell krise, men ikke noe mer, og dette kan ofte oppnås innen en kortere tidsramme. På en generell basis kan jeg si at de fleste jeg møter i privat praksis har god nytte av ca. 10-50 timer. Her er en grundig artikkel som tar for seg spørsmålet om hvor lenge man bør gå i terapi for å få mest ut av det. 

Hvor ofte?

Det kan være krevende å gå i terapi. Min erfaring er at desto mer vilje og motivasjon man klarer å legge i det, desto mer kan man få ut av det. Forskning antyder at best effekt oppnås med hyppigere timer, og jeg anbefaler vanligvis ukentlige timer, spesielt i starten. Kanskje er det mer effektivt å gå to timer i uka i én måned, enn å gå annenhver uke i 4 måneder, men det krever mer av pasienten både hva angår motivasjon, økonomisk byrde på kort sikt og mht. omgivelser som jobb og familieforpliktelser. Derfor pleier de fleste å spre timene litt utover, f.eks. 45, 60 eller 90 min annenhver uke. 

Privat venterom