Hyppig stilte spørsmål

 • Jeg har henvisning fra min lege, kan jeg gå til deg?
 • Det kan du, men hos meg trenger du ikke henvisning. Hvis du derimot ønsker å få behandling dekket pga. henvisningen, må du finne en privatpraktiserende psykolog som har driftstilskudd, det vil si at de blir betalt av staten. Du sender henvisningen fra legen til slike psykologer med driftstilskudd og vil få enten få en time, et avslag eller bli satt på venteliste. Hos disse psykologene betaler du egenandel opp til frikortgrensen (kr. 2460). Ulempen er at det som regel er svært lang ventetid og at mange av ulike grunner ikke får et tilbud. Du kan finne ut hvilke psykologer i ditt nærområde som har driftsavtale ved å følge denne linken. For å undersøke ventetiden hos dem anbefaler jeg at du ringer fritt sykehusvalg-kontoret på telefon 800 41 004.
 • Hva går en vurderingssamtale ut på?
 • Det er ikke nødvendig å begynne med en vurderingssamtale, men det er et tilbud jeg har for å senke terskelen for å be om hjelp. Noen føler kanskje mye forpliktelse når de bestiller den første timen, at det er synonymt med mange timer terapi - men det trenger ikke være det. Jeg tenker at de første møtene med en psykolog alltid vil være "vurderingssamtaler". En mulighet for deg å vurdere om du vil fortsette å jobbe med denne psykologen, eller forsøke noe annet. Og for psykologens del er det viktige å utrede klientens plager og vurdere om det er noe som det egner seg å jobbe med i terapi. Det eneste jeg synes du skal forplikte deg til er ditt mål om å få det bedre. Noen ganger foreslår jeg at klienter går til en annen terapeut med spesiell ekspertise, eller hjelper dem å få et mer omfattende tilbud av stat og kommune. 
 • Jeg synes det er ubehagelig å sitte i venterommet, kan jeg komme direkte til ditt kontor ?
 • Jeg har privat venterom, og du kommer ikke til å treffe andre ventende pasienter. Jeg ber pasienter komme presist, og ikke mer enn 10 minutter før timen, slik at jeg er sikker på at forrige pasient har fått anledning til å forlate lokalet. 
 • Jeg er under 18 år, kan jeg gå til deg?
 • I utgangspunktet nei, men om du fyller 18 år snart så gjør jeg unntak.  
 • Tilbyr du par-terapi?

Nei. Men man kan få gratis par-hjelp fra nærmeste familievernkontor. For privatpraktiserende par-terapeuter kan du bl.a. se på denne listen over sertifiserte terapeuter i metoden Emosjonsfokusert par-terapihttps://www.seft.no/terapeuter---oslo-og-omegn.html. 

 • Kan du skrive ut medisiner eller sykmelde?

Nei, men jeg kan hjelpe deg med å vurdere hvorvidt det er riktig av deg å forsøke medikamentell behandling i samråd med din fastlege. Jeg jobber ofte med klienter som ønsker enten å forsøke medisinering eller å forsøke å klare seg uten. Hva angår sykmeldingen så kan jeg gi råd og veiledning, og noen ganger ha en dialog med klientens fastlege om de ønsker det. 

 • Hva innebærer taushetsplikt?

Psykologens taushetsplikt gjør at en er lovpålagt til å holde all informasjon om deg hemmelig. Dette medfører at jeg ikke kan snakke til noen om at du går i terapi uten ditt eksplisitte samtykke, og at informasjonen om at du går i terapi oppbevares i tråd med strenge sikkerhetshensyn Det finnes imidlertid unntak til taushetsplikten, oftest kalt meldeplikten: Meldeplikten gjelder bl.a. dersom jeg har grunn til å tro at klienter har utført eller i ferd med å utføre kriminelle handlinger, og på denne bakgrunn vurderes å være til fare for sine omgivelser. Dvs. at det skal være snakk om relativt alvorlig kriminalitet, spesielt med hensyn til om man setter andre mennesker eller dyr er i fare. I slike tilfeller kan jeg være pliktig å melde fra om dette til de den relevante instans. Dette vurderes spesifikt for hver enkelt sak, og hittil har jeg ikke behøvd å melde fra om noe. I forhold til førerkort sier helsepersonell-loven at ikke ethvert brudd på straffelovgivningen og vegtrafikkloven er tilstrekkelig for å tilsidesette taushetsplikten. Men, i situasjoner hvor pasienten er synlig beruset og sannsynligheten for at kjøringen vil medføre stor risiko for skade, stiller dette seg annerledes.

 • Hvor lenge er det vanlig å gå i terapi?

Hvor lenge man trenger å gå i terapi kan variere veldig, bl.a. ut fra hva slags plager man har og hva slags mål man har med terapien. Gjennomsnittlig lengde på terapi hos meg er ca. 10-50 timer. Noen går langt flere, mens andre kun trenger en håndfull timer. Jeg tar også korttids-oppdrag, f.eks. en eller to timer for å håndtere en aktuell livskrise eller jobbe med et svært avgrenset problemområde.

 • Hvor ofte bør man gå i terapi?

Dette kommer igjen an på hva slags hjelp man er ute etter og hva man har råd til. Ukentlige timer anbefales for de fleste, men det er ingenting i veien for å gå litt sjeldnere f.eks. annehver uke, eller på den andre siden å jobbe mer intenst, med f.eks. dobbeltime hver uke. Jeg anbefaler imidlertid at man ikke går sjeldnere en én gang i måneden for å få utbytte av terapien.