Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS)

Irritabel tarm, kroniske smerter, migrener, hodetåke, fibromyalgi, utmattethet er noen av mange fysiske symptomer som kan være medisinsk uforklart, som betyr at symptomene noen ganger forekommer også der man ikke klarer å finne noen sannsynlig fysiologisk årsak. Moderne medisin baserer seg på en bio-psyko-sosial modell for å forstå alle symptomer. De biologiske faktorene kan påvirkes mye mer enn hva mange antar igjennom sosiale og psykologiske faktorer. Mange pasienter med MUPS har erfart at symptomer har blitt redusert eller helt borte igjennom endringer i psykologiske og eller sosiale faktorer, og terapi har vist seg å kunne være effektiv for lindring og behandling av medisinske plager. 

Hvordan vet man om et symptom er "kun" fysisk eller ikke? I virkeligheten er dette et kunstig skille, men rent praktisk er det viktig å først gjøre en grundig fysiologisk utredning. Dersom du sliter med fysiologiske symptomer er første stasjon fastlegen. Forklar fastlegen nøye hvordan du opplever dine plager og uttrykk en ønske om grundig utredning for å kunne ta tak i et problem du har hatt over tid. Ofte finner ikke utredningen noe galt overhodet, og det kan være vanskelig å slå seg til ro med. Noen ganger vil man oppdage ett eller annet, men det trenger ikke å være en god forklaring på de symptomene du sliter med. 

Et kjent eksempel på dette er kroniske smerter i ryggen. Svært mange sliter med smerter i ryggen, som regel i korsryggen. Hvis man går til legen vil man ofte gjøre en undersøkelse av skivene i ryggsøylen, og det er ikke uvanlig å oppdage såkale skiveutglidninger. Sarno - finn eksempel

IBS og tilpasning av diett

Stress og yoga

Oppmerksomhets-syndrom

 Ettersom leger gjerne vil være til hjelp, vil de kanskje forsøke å forklare det med at det kan være noe genetisk,  eller peke på noen små medisinske variasjoner, fremfor å være "ikke-vitende" eller nysgjerrige på dine psykologiske og sosiale faktorer. Kanskje spør de om det er mye stress for tiden, som en diskre måte å spørre hvordan du har det på. Enkelte leger er veldig observante på psykologiske faktorer, men noen av mangler åpenbart trening på hvordan å intervenere psykologisk. Uansett, dersom det er rimelig å si at man ikke vet hva som forårsaker symptomene, kan man forsøke å lete etter psykologiske og sosiale faktorer. Da kan man spørre spørmål som: 

1. Varighet, frekvens

Når begynte symptomene? Hvor sterke og hvor ofte inntreffer de? Når inntreffer de? 

Symptomer som kun vedvarer den uken du har barna (eller vica verca? Eller kun oppstår i avgrensede sosiale situasjoner? Blir du dårlig i magen hver gang du er på middag til svigers så er det ikke nødvendigvis svigermors matlaging, men kanskje snarere hennes sure miner. Begynte symptomene like etter at du mistet noen? Eller har de blitt vesentlig verre med den nye sjefen? Forsvinner symptomene på magisk vis hver gang du har vært ferie, eller var det motsatt? Symptomer kan reduseres eller forsvinner helt når man er engasjert og har det gøy.

2. Symptomenes natur

Er det noe ved måten symptomene inntreffer på? F.eks. smerter som virker å bevege seg i kroppen, som om ikke skaden satt i vevet. Smerte i ledd.