Parterapi

Når utfordringer oppstår med vår partner, kan det påvirke ikke bare forholdet, men også livskvaliteten som helhet. Det er helt naturlig at det oppstår problemer på ulike områder i løpet av en langt samliv. Begge parter endrer seg og over tid kan det være at man ikke lenger så enige om hva man vil, hvordan man vil leve sammen, at man har ulike prioriteringer og ambisjoner, at de romantiske følelsene ebber ut og at kommunikasjonen svikter. Statistikken viser oss at det er mange forhold og ekteskap som tar slutt, og det er ikke et problem i seg selv, da noen forhold naturligvis ikke er til det beste for alle parter. Imidlertid opphører mange forhold ikke på grunn av erkjennelsen av inkompatibilitet, men fordi psykologiske forsvar og relasjonelle mønstre tar overhånd.

Mange av dem jeg møter i parterapi, opplever utfordringer i parforholdet som ofte begynner å vise seg kort tid etter at de har forlatt "forelskelsesboblen", en fase som kan vare fra de første månedene til de første årene av forholdet. Vanlige problemstillinger inkluderer vansker med å kommunisere behov og følelser, mangel på emosjonell og/eller fysisk nærhet, manglende hensyntagen til partnerens behov, og relasjonelle mønstre som drar i ulike retninger. Dessverre oppsøker de fleste parterapi sent i forløpet, ikke nødvendigvis så sent at forholdet er uopprettelig, men langt senere enn det jeg ville anbefalt. Hvis du opplever vedvarende problemer i parforholdet, og gjentatte forsøk på egen hånd ikke har ført til betydelige eller varige endringer, kan det være en svært god idé å vurdere parterapi.

Min tilnærming til parterapi er basert på psykodynamiske prinsipper og informert av metoden jeg benytter i individualterapi, ISTDP. Dette innebærer at man har som mål å fremme en ærlig, autentisk og åpen kommunikasjon med emosjonell nærhet mellom partnerne. 

Når man kommer til terapi som par er det ofte noen hindringer som må løses i forbindelse med at terapien kommer i gang. Kanskje er den ene langt mer motivert enn den andre, som egentlig ikke vil være der i det hele tatt - selv om man er enige i at jo da, ting kunne vært bedre. For at terapien skal føre frem må man begge ha egen vilje til å gjøre terapi, man må se noe nyttig for seg selv utover å blidgjøre sin partner. Bevisstgjøring rundt problemer og hvordan ting kunne vært annerledes vil ofte hjelpe en å se hva man kan få ut av terapien hvis man lykkes. I den grad man er enige om at ting kunne vært bedre, er man ikke nødvendigvis enige om hva problemene er eller hva som er skyld i problemene. Ved å se på situasjoner fra begges perspektiv kan vi forsøke å komme nærmere en felles forståelse omkring dette. 

Slik jeg utøver parterapi vil vi sammen forsøke å få til en åpen og autentisk samtale mellom de tre i rommet for å forstå og hvis mulig løse problemene. Dette kan innebære for eksempel å undersøke konkrete situasjoner som har skjedd siden sist, og det som skjer her og nå, forstå hverandres synspunkter, reflektere omkring ulikheter i tilknytningsstil, m.m. Jeg vil hjelpe dere å tåle hverandres følelser slik at man kan møte hverandre på en litt mer ålreit og nysgjerrig måte. Det er viktig at vi legger til rette for emosjonell intimitet, som handler om å kunne dele sine tanker og følelser åpent og autentisk med hverandre.

Når begge partnere er villige til å investere tid og innsats i sin personlige utvikling, finnes muligheten til å reparere de fleste forhold, selv etter betydelige utfordringer som for eksempel tillitsbrudd og høyt konfliktnivå.

Mange jeg møter sliter veldig med emosjonell intimitet, og det kan være av ulike grunner. De kan bli overveldet av angst og trekker seg unna for å regulere seg selv, eller de benytter ubevisste forsvar som hindrer ekte nærhet. F.eks. viker man unna blikk-kontakt, eller går i en forsvarsposisjon før den andre i det hele tatt har rukket å kommunisere sine tanker og følelser. Kanskje uttrykker man frustrasjonen sin ved å støvsuge man enda mer intenst enn vanlig, fremfor å kommunisere den. Noen ganger kan det skyldes frykt for å såre den andres følelser, men på sikt fører det feil vei hvis vi holder tilbake og utsetter våre behov, tanker og preferanser til det eksploderer som en bombe i forholdet. 

Hva enn det er dere sliter med, vil jeg være aktiv i å hjelpe dere å se hvordan deres atferd eventuelt hindrer emosjonelle intimitet, peke på hva dere kan endre på og oppmuntre dere til å gjøre det. Blir en eller begge overveldet av angst, vil jeg aktivt hjelpe dere å regulere angsten. Jeg vil også gripe inn hvis den ene snakker over den andre eller bruker hersketeknikker. Jeg vil forsøke å være nøytral, men vil alltid forholde meg til virkeligheten. Noen ganger er det en av dere som er mer skyld i problemene enn den andre, og jeg tror ikke det hjelper å fornekte dette. 

En annen vanlig dynamikk oppstår når en eller begge partnerne handler som om den andre er en forlengelse av seg selv. Dette kan materialisere seg ved at man reagerer sterkt og har lite aksept for at partner ikke ser ting likt som deg selv. Det kan være utfordrende når ens partner ikke deler ens ønsker, men det er viktig å huske at hver person er unik. Mens det kan være frustrerende at ens partner ikke alltid er enig, er det essensielt å anerkjenne deres egen individualitet. Det er normalt å ønske forskjellige ting, og det er gjennom respekt for hverandres autonomi at et forhold kan vokse.

En vesentlig aspekt ved parterapi er å oppnå økt forståelse for hverandre. Dette innebærer å utvikle økt emosjonell intimitet og bryte ut av negative mønstre som kan ha utviklet seg over tid. Hovedmålene er å oppnå økt forståelse, emosjonell intimitet og personlig vekst. Det er en prosess som kan lede til et mer tilfredsstillende forhold, men det kan også føre til at partnerne i visse tilfeller innser at individuell utvikling krever at de går videre i separate retninger. I terapien legges det vekt på ærlighet, åpenhet og autentisitet, og resultatet kan variere avhengig av hver enkelt situasjon. Når begge partnere er villige til å investere tid og innsats i sin personlige utvikling, er det mulig å reparere de fleste forhold, selv etter betydelige utfordringer som for eksempel tillitsbrudd og høyt konfliktnivå. 

Når et par kan ... "le når de er glade, gråte når de er triste, bruke sinne til å sette grenser, elske lidenskapelig og gi og motta ømhet fullstendig og åpent; jo lenger unna lidelse er man."  Leigh McCullough Valliant

Se estimert ventetid og bestill første time her

Anbefalte ressurser:

- Kjærlighetspodden, av Catrin Sagen og Sissel Gran