Parterapi

Min tilnærming til parterapi er basert på psykodynamiske prinsipper og informert av metoden jeg benytter i individualterapi, ISTDP. Dette innebærer at man har som mål å fremme en ærlig, autentisk og åpen kommunikasjon med emosjonell nærhet.

Når man kommer til terapi som par er det ofte noen hindringer som må løses i forbindelse med at terapien kommer i gang. Kanskje er den ene langt mer motivert enn den andre, som egentlig ikke vil være der i det hele tatt - selv om man er enige i at jo da, ting kunne vært bedre. For at terapien skal føre frem må man begge ha egen vilje til å gjøre terapi, man må se noe nyttig for seg selv utover å blidgjøre sin partner. Bevisstgjøring rundt problemer og hvordan ting kunne vært annerledes vil ofte hjelpe en å se hva man kan få ut av terapien hvis man lykkes. I den grad man er enige om at ting kunne vært bedre, er man ikke nødvendigvis enige om hva problemene er eller hva som er skyld i problemene. Ved å se på situasjoner fra begges perspektiv kan vi forsøke å komme nærmere en felles forståelse omkring dette. 

Slik jeg utøver parterapi vil dere ikke introduseres til ulike konkrete øvelser og teknikker, snarere vil vi forsøke å få til en åpen og autentisk samtale mellom de tre i rommet for å forstå og hvis mulig løse problemene. Dette kan innebære for eksempel å undersøke konkrete situasjoner som har skjedd og det som skjer her og nå, forstå hverandres synspunkter, reflektere omking tilknytningsstiler, m.m. Det er viktig at partnerne klarer å møte hverandre på en ålreit og nysgjerrig måte, selv om man kanskje er sint og skuffet. Vi forsøker å legge til rette for emosjonell intimitet, som handler om å kunne dele sine tanker og følelser åpent og autentisk med hverandre. 

Mange jeg møter sliter veldig med emosjonell intimitet. De kan bli overveldet av angst og trekker seg unna for å regulere seg selv, eller de benytter ubevisste forsvar som hindrer ekte nærhet. Kanskje blir øyekontakten vanskelig og når partner forsøker å gi en beskjed går man i forsvarsposisjon før den andre i det hele tatt har rukket å kommunisere sine tanker og følelser. Isteden for å si til partneren sin at de føler seg oversett, støvsuger man enda mer intenst enn vanlig. Frykt for å såre den andres følelser gjør at vi holder tilbake og utsetter våre behov, tanker og preferanser til det eksploderer som en bombe i forholdet. Hva det enn er dere sliter med, vil jeg være aktiv i å hjelpe dere å se hvordan deres atferd eventuelt hindrer emosjonelle intimitet, peke på hva dere kan endre på og oppmuntre dere til å gjøre det. Blir en eller begge overveldet av angst, vil jeg aktivt hjelpe dere å regulere angsten. Jeg vil også gripe inn hvis den ene snakker over den andre eller bruker hersketeknikker. 

Et annet vanlig fenomen er at en eller begge oppfører seg som om den andre er en forlengelse av seg selv. Dette kan komme til uttrykk i form av at man oppfører seg som om man har krav på at den andre vil det som en selv vil, eller ser ting på samme måte. Det kan være irriterende at din partner ikke vil det du vil, men de er sin egen person. Vi kan på sett og vis ikke kreve noe som helst, dersom vår partner imidlertid velger å ikke ta hensyn til særdeles viktige behov som er tydelig kommunisert over tid, er klar over dette og hva det gjør med deg, og fortsatt ikke er villig til å endre seg, er spørsmålet hva du har tenkt å gjøre. 

Dette bringer oss til et viktig poeng. Man kan tenke seg at det to suksessfulle utfall av parterapi. Det ene er at partene forstår hverandre bedre, får økt emosjonell intimitet, bryter ut av negative mønstre og får et bedre parforhold. Det andre er at pasientene forstår hverandre bedre, får økt emosjonell intimitet, og én eller begge kommer til en beslutning at det sunneste de kan gjøre for seg selv er å gå ut av forholdet.

Så i terapien vil jeg ikke uten videre arbeide for å beskytte forholdet, men jeg vil stå for ærlighet, åpenhet, autensitet - og det kan føre begge veier. Imidlertid er min oppfatning at når begge partner finner vilje og motivasjon til å jobbe med seg selv, kan mange forhold repareres, også etter store utfordringer som utroskap eller eandre tillitsbrudd. 

Se estimert ventetid og bestill partime online her