Referanser

Stian var veldig flink og sette seg inn i min situasjon. Vise empati for meg og løfte meg opp. Han gav meg mye god innsikt i meg selv og mange verktøy for å klare å løfte meg selv når jeg er på vei ned.  


Jeg var svært fornøyd med Stian som psykolog. Jeg følte at han tok meg på alvor og at jeg fikk veldig god hjelp. Han så tankemønstre hos meg som jeg ikke så selv og stilte riktige spørsmål som gjør at jeg kjenner meg selv bedre etter behandling her og har det mye bedre. Tusen takk!