Trenger jeg terapi?

Video gjengitt med tillatelse fra NPF, trykk her for flere slike videoer. 

Mange tenker kanskje ting som "er jeg syk nok til å gå i terapi?", "hva hjelper det vel å snakke om problemene?", "er det noe poeng i å gå til psykolog?". Min erfaring er at de fleste som kommer godt kunne kommet litt tidligere. Mange venter til problemene er ganske store og allerede har fått kjipe konsekvenser på ulike arenaer i livet før de tar kontakt. Enn så lenge har ikke jeg opplevd at folk kommer med problemer de strengt tatt burde funnet ut av selv, kanskje fordi vi nordmenn nok er ganske beskjedne når det kommer til å be om hjelp. Men hvor mye, hvor lenge og hvor ofte skal man egentlig ha det vanskelig før det er greit å gå til psykolog? Det er opp til hver enkelt og vurdere, og alle vil oppleve svingninger i livet, men på et punkt kan svingningene eller plagene vi sliter med være så dominerende og påvirke vår livskvalitet i så stor grad, at det er en god idé å forsøke terapi.  

De fleste er nervøse til den første timen. Ofte begynner de med å si "dette har jeg ikke gjort før, og jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte". Det er nok mange følelser og forventninger under overflaten. Mange sliter med å vise seg sårbare og har ventet lenge med å be om hjelp. Imidlertid forteller de fleste at de føler en lettelse når de får kommet i gang, og at de skulle tatt kontakt før. 

Nedenfor er en liste over noen tegn på at du kan ha nytte av terapi:

 • Du har emosjonelle problemer som påvirker deg negativt i sosiale relasjoner, studier, jobb, eller andre arenaer i livet 
 • Du trenger å snakke med noen om noe vondt som har skjedd deg eller dine nærmeste, eller noe du har vært vitne til
 • Du har slitt over lengre tid med å takle en stor overgang, endring eller tap
 • Ting som før ga deg glede og mening gir deg ingenting lengre
 • Du unngår sosiale situasjoner og isolerer deg selv
 • Du sliter med å håndtere en konflikt
 • Du sliter med å opprettholde positive relasjoner med andre
 • Du har ubehagelige symptomer som stadig kommer tilbake, og som kanskje i seg selv gir deg angst, og kanskje har gjort at du har oppsøkt lege, f.eks. svimmelhet eller hjertebank
 • Du har blitt avhengig av medikamenter eller rusmidler 
 • Du har lagt på deg negative vaner som du ønsker å bli kvitt, men ikke vet hvordan
 • Du føler deg alltid stressa
 • Du føler deg prisgitt dine følelser, som du har liten eller ingen kontroll over
 • Du er simpelthen ulykkelig
 • Du har kjent på en form for psykisk smerte og tungsinn over tid og ønsker hjelp med å bli kvitt det
 • Du ender alltid opp i samme situasjon, f.eks. med mennesker som egentlig ikke er bra for deg, eller med å løpe rundt med andres ærend
 • Du ønsker hjelp til å få mer overskudd og glede i hverdagen
 • Du mistrives i ditt parforhold, vil hverken gå eller bli, og vet ikke hva som skal til for å få det bedre
 • Du over tid har kjent på dårlig selvfølelse, selvtillit og et generelt negativt selvbilde
 • Du føler livet er meningsløs og kjenner deg likegyldig til om det skulle skje deg noe 
 • Du har fysiske plager som legen ikke har funnet årsak til eller effektiv behandling for
 • Hodepine
 • Utmattelse
 • IIrritabel tarm
 • Fibromyalgi
 • m.m

Og mye mer...